Kunstenaars & Optredes

Meer oor die Kalahari Kuierfees!

Die Kalahari Kuierfees is 'n nie-winsgewende maatskappy wat in Oktober 2000 gestig is met die doel om 'n fees te organiseer wat die gemeenskap aktief by sport, kuns en kultuur betrek en om die belangrikheid van die bevordering van hierdie aspekte by ons jeug te skep. Die fees lok jaarliks 25 000 - 30 000 besoekers, wat 'n ongelooflike finansiële inspuiting vir die Upington streek is en bevorder terselfdertyd ook toerisme.

Daar is 'n groot aantal mense in ons streek wat nie die geleentheid kry om kennis te maak met die kunste en verskillende kulture nie, en daarom bied die fees verskeie geleenthede aan plaaslike kunstenaars om hul verborge talente bloot te stel voor groot skares mense. Kunstenaars wat by die Kalahari Kuierfees optree, verteenwoordig alle kultuurgroepe en gee ook aan die gemeenskap 'n geleentheid om mekaar se kulture te leer ken en te verstaan. Dit is steeds een van die enigste feeste in Suid-Afrika wat die kunste, sport en kultuur op 'n unieke wyse kombineer en word gedoen vir die gemeenskap uit die gemeenskap.

Ons BORGE vir 2023

Baie dankie aan elke borg vir julle ondersteuning!

Fotos

Fees Sonder Brieke

Uit die gemeenskap. Vir die gemeenskap.