Feesborge

Baie dankie aan ons borge

Feesvriende

Raak betrokke


Kontak gerus die Feeskantoor om betrokke te raak deur te Borg of deur te uit te help... Die Kuierfees is altyd op soek na plaaslike besighede en individue wat geesdriftig is en omgee vir hulle gemeenskap. Sonder die persoonlike opofferinge van ons borge en komitee is hierdie jaarlikse gesinsfees nie moontlik nie.